Cieszę się, że tu jesteś.

Lubię ludzi.

Lubię towarzyszyć im w zdobywaniu świadomości, akceptacji, odwagi. W przeglądaniu się w lustrze, w bliskości, w zmianie.

Uwielbiam ten moment, kiedy widzę w oczach drugiego człowieka wgląd, kiedy wszystkie puzzle nagle układają się w jedną całość.

Krok po kroku wspólnie odkrywamy wolność. Rozpoznając nasze nawyki, dajemy sobie szansę na wybór, czy i kiedy chcemy za nimi podążyć. Może nie wszystko zmieni się natychmiast. Ale może uda się zrobić ten pierwszy krok?

fot. Alexey Topolyanskiy

Czym się zajmuję?

Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty rozwojowe, terapię grupową, zajęcia z improwizacji poprzez ruch oraz wsparcie dla firm w zakresie szkoleń i pracy nad relacjami w zespołach.

Od dziecka tańczyłam, później pojawiła się fascynacja psychologią i duchowością. Wszystkie ścieżki edukacji, doświadczeń i inspiracji, połączyły się obecnie w jeden nurt pracy z drugim człowiekiem, opartym na wrażliwości zarówno na słowo jak i ciało, ruch i metaforę. Na pragnieniu, by spotkać drugiego człowieka jako całość: z jego ciałem, mową i umysłem.

W swojej pracy kieruję się myślą, że moją rolą jest wsparcie danej osoby w odkrywaniu swojej własnej mocy i wewnętrznego bogactwa.

Psychoterapia indywidualna

Pracuję integracyjnie, łącząc metody i narzędzia z wielorakich szkoleń i podejść, w zależności od potrzeb i zastanej sytuacji. Korzystam z rozmowy, ruchu, pracy z ciałem, rysunkiem i metaforą, a w przypadku pracy z dziećmi – zabawy. Nadrzędna jest dla mnie indywidualna potrzeba osoby (lub grupy), z którą pracuję, niż metoda tejże pracy.

Wiem, że każda osoba, która do mnie przychodzi, jest kompletna. Moim zadaniem jest stworzenie na niej warunków oraz udostępnienie narzędzi, by mogła dokonać zmian, których potrzebuje. Dzięki terapii, można w bezpiecznych warunkach poznać mechanizmy swojego działania i myślenia, co daje następnie wolność w decyzji czy i kiedy chcemy za nimi podążyć, a kiedy nie.  

W pewnych okolicznościach używanie narzędzie psychoterapii tańcem i ruchem, pracy z ciałem, może być szczególnie pomocne:

 • przy ograniczeniach w werbalizacji, na przykład przy afazji powstałej w wyniku udarów, wypadków czy chorób neurodegeneracyjnych czy mutyzmu;
 • w sytuacjach potocznie zwanych „blokadami”, za którymi stoją trudności przejścia przez dany etap rozwojowy, w ekspresji swoich potrzeb, w zbudowaniu bliskiej relacji czy przejściu procesu separacji;
 • w sytuacjach związanych ze stratą, żałobą;
 • przy pracy z traumą, Zespołem Stresu Pourazowego;
 • przy pracy z dziećmi, dla których ciało i zabawa to naturalne kanały ekspresji i wyrażania się, dla wszystkiego co przeżywają.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanego psychoterapeuty.

Warsztaty

W pracy warsztatowej łącze wieloletnie doświadczenie pracy jako nauczycielka tańca, z wiedzą i doświadczeniem pracy psychoterapeutycznej.

Bardzo cenię pracę w grupie. Gdy wytworzy się w niej odpowiednia ilość zaufania i otwartości, grupa ma ogromny potencjał, większy niż tylko suma składających się na nią jednostek.

Prowadząc warsztaty dbam, by na każdym z nich uczestnicy mieli wolność w uczestnictwie lub odmowie wzięcia udziału w poszczególnych jego częściach, jestem też otwarta na grupę i często pod jej wpływem dostosowuję ich przebieg do bieżących potrzeb.

Obecnie prowadzę warsztaty:

 • „Trening umiejętności miękkich poprzez ruch” – online, bezpłatny trening prowadzony w ramach międzynarodowego projektu Moving into Soft Skills.

Terminy: 20, 23, 27, 30.11 i 4.12, w godzinach 17:00-20:00

Więcej informacji: https://fb.me/e/cuJFLPSuC

Zapisy: kontakt@fundacjaburdag.com

 • „Warsztaty improwizacji ruchowej” dla osób w każdym wieku, które odbywają się jako część projektu „Wróćmy do siebie”, realizowanego w ramach „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

https://www.facebook.com/ckio.podkowalesna/photos/a.351131261647065/3334533933306768/

Więcej informacji, zapisy: barbara.potkanska@ckiopodkowa.pl

W ofercie także:

 • „Kobiecość, rozwój, seksualność”
 • „Jak na chwilę odczepić się od samego siebie?”
 • „Zmiana. W poszukiwaniu rytuałów przejścia przez znaczące zmiany w naszym życiu”

Terminy zostaną podane wkrótce.

Działalność organizacyjna, prowadzenie zespołów projektowych, mediacje, usprawnianie komunikacji w zespołach, wsparcie firm

Od 2014 współprowadzę organizację pozarządową Fundację Burdąg, która zajmuje się wspieraniem rozwoju sztuki tańca i performansu. Koordynuję projekty artystyczne i edukacyjne, prowadzę zespoły projektowe, opiekuję się Studiem Burdąg na Mazurach.

Oferuję warsztaty i konsultacje dla firm w obszarze komunikacji oraz relacji w zespołach. W zależności od potrzeb prowadzę diagnozę obszarów do pracy, rozmowy indywidualne i całych zespołów, identyfikację trudności komunikacyjnych. Praca ta potrafi wpłynąć na poprawę umiejętności miękkich ale także, co ważniejsze, na poprawę relacji między pracownikami, ich satysfakcji i współpracy, co bezpośrednio daje efekty w produktywności firmy.

Od 2019 roku współtworzę w międzynarodowym zespole projekt MOSS – Moving Into Soft Skills. Zespół specjalistów od edukacji, somatyki i psychoterapii z Finlandii, Austrii, Łotwy i Polskie opracowuje program nauczania umiejętności miękkich za pomocą pracy z ciałem. Efektem będzie udostępniony bezpłatnie online podręcznik dla edukatorów, którzy przy jego pomocy będą mogli rozwijać umiejętności miękkie za pomocą ruchu. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tego projektu!

Doświadczenie i wykształcenie

Doświadczenie

 • Centrum Psychologiczne Homini – psychoterapia indywidualna (2016-2018)
 • Fundacja „Tam i z powrotem” – grupa psychoterapii tańcem i ruchem z osobami z chorobą nowotworową, psychoterapia indywidualna (2016-2017)
 • Poradnia Psychoonkologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – warsztaty terapii tańcem i ruchem dla pacjentów poradni (2016)
 • Dzienny Oddział dla osób z chorobą Parkinsona i chorobami neurodegeneracyjnymi – psychoterapeutka, autorka zajęć, terapia ruchem, arteterapia, psychoterapia indywidualna, grupy wsparcia dla rodzin osób chorych (2013-2014)
 • Dom Opieki dla osób starszych „Betania” (2011-2014) oraz „Opoka dla Seniora” (2015-2016) – grupowa terapia ruchem, wsparcie indywidualne;
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej w pracowni Rehabilitacji Neuropsychologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – praktyki w ramach specjalizacji na studiach: nauka diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z urazami ośrodkowego układu nerwowego (2009)
 • V Oddział Psychiatryczny w Ośrodku Leczenia Specjalistycznego w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – wolontariat: nauka diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi (2009/2010)
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa – wolontariat, prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi rodziców w trakcie rozwodu (2007/2008)
 • współpraca z licznymi organizacjami m.in.
  • Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej Klub Środowiskowy „Club Zioma Janka” (2014-2015);
  • Fundacja Drabina Rozwoju (2010-2011);
  • Instytut IPRO (2010-2012)
 • Instytut Muzyki i Tańca (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – roczny, autorski program edukacyjny zajęć tanecznych dla seniorów (2012)
 • Centrum Kultury i IO w Podkowie Leśnej – prowadzenie międzypokoleniowej grupy Kiosk Ruchu, nauka improwizacji ruchowej, twórczość, rozwój (od 2012)

Począwszy od 2000 roku zdobywałam doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych i ruchowych oraz pracy z grupą. W ciągu tych 20 lat pracowałam z grupami w każdym wieku: od maluszków przedszkolnych, przez dzieci i młodzież, dorosłych, po seniorów i grupy międzypokoleniowe. Współpracowałam z wieloma szkołami tańca ucząc tańca współczesnego, nowoczesnego, jazzu i improwizacji. Praca ta dała mi bezcenne doświadczenia prowadzenia grupy, rozumienia jej dynamiki, podążania i zarządzania. Umiejętności te bardzo pomagają mi obecnie w pracy z firmami oraz grupami terapeutycznymi oraz w prowadzeniu warsztatów rozwojowych.

Wykształcenie, szkolenia, kursy

 • czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne z Psychoterapii tańcem i ruchem, organizowane przez Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, które spełnia najwyższe kryteria Europejskiego Stowarzyszenia DMT (2013-2017)
 • jednolite pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra), ukończona specjalność: Neuropsychologia Kliniczna (2005-2010)
 • dwuletni instruktorski kurs kwalifikacyjny o specjalizacji taniec współczesny, rekomendowany przez Narodowe Centrum Kultury (2008-2010)
 • szkolenie „Procedura Niebieskiej Karty: cele, zadania służb i przebieg procedury” w Stowarzyszeniu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” (2019)
 • szkolenie „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów – edycja XII” – „Bliskie Miejsce” (2018)
 • warsztat „Holokaust i pamięć transgeneracyjna” z dr Joan Chodorow i Ms. Karni Ishai (2017)
 • stypendium Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie w ramach programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” – udział w festiwalu ImpulzTanz w Wiedniu (2011)
 • roczne stypendium Alternatywnej Akademii Tańca (Art Stations Foundation) w Poznaniu (2011)
 • trening interpersonalny (2009)
 • szkolenia, kursy i warsztaty z dziedzin, od 2003 roku i obecnie
  • mindfulness,
  • NLP,
  • bajkoterapia,
  • ruch intuicyjny,
  • pięć rytmów,
  • choreoterapia,
  • improwizacja ruchowa i taneczna,
  • umiejętność pracy w grupą i pracy z procesem grupowym

Kontakt

Indywidualną psychoterapię prowadzę we wtoki i środy w gabinecie na pięknym Żoliborzu:

al. Wojska polskiego 3 m 2, 01-503 Warszawa

Warsztaty prowadzę w różnych lokalizacjach – szczegóły w zakładce 'Czym się zajmuję’

Zapraszam do kontaktu!