Czym się zajmuję?

Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty rozwojowe, terapię grupową, zajęcia z improwizacji poprzez ruch oraz wsparcie dla firm w zakresie szkoleń i pracy nad relacjami w zespołach.

Od dziecka tańczyłam, później pojawiła się fascynacja psychologią i duchowością. Wszystkie ścieżki edukacji, doświadczeń i inspiracji, połączyły się obecnie w jeden nurt pracy z drugim człowiekiem, opartym na wrażliwości zarówno na słowo jak i ciało, ruch i metaforę. Na pragnieniu, by spotkać drugiego człowieka jako całość: z jego ciałem, mową i umysłem.

W swojej pracy kieruję się myślą, że moją rolą jest wsparcie danej osoby w odkrywaniu swojej własnej mocy i wewnętrznego bogactwa.

Psychoterapia indywidualna

Pracuję integracyjnie, łącząc metody i narzędzia z wielorakich szkoleń i podejść, w zależności od potrzeb i zastanej sytuacji. Korzystam z rozmowy, ruchu, pracy z ciałem, rysunkiem i metaforą, a w przypadku pracy z dziećmi – zabawy. Nadrzędna jest dla mnie indywidualna potrzeba osoby (lub grupy), z którą pracuję, niż metoda tejże pracy.

Wiem, że każda osoba, która do mnie przychodzi, jest kompletna. Moim zadaniem jest stworzenie na niej warunków oraz udostępnienie narzędzi, by mogła dokonać zmian, których potrzebuje. Dzięki terapii, można w bezpiecznych warunkach poznać mechanizmy swojego działania i myślenia, co daje następnie wolność w decyzji czy i kiedy chcemy za nimi podążyć, a kiedy nie.  

W pewnych okolicznościach używanie narzędzie psychoterapii tańcem i ruchem, pracy z ciałem, może być szczególnie pomocne:

  • przy ograniczeniach w werbalizacji, na przykład przy afazji powstałej w wyniku udarów, wypadków czy chorób neurodegeneracyjnych czy mutyzmu;
  • w sytuacjach potocznie zwanych „blokadami”, za którymi stoją trudności przejścia przez dany etap rozwojowy, w ekspresji swoich potrzeb, w zbudowaniu bliskiej relacji czy przejściu procesu separacji;
  • w sytuacjach związanych ze stratą, żałobą;
  • przy pracy z traumą, Zespołem Stresu Pourazowego;
  • przy pracy z dziećmi, dla których ciało i zabawa to naturalne kanały ekspresji i wyrażania się, dla wszystkiego co przeżywają.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanego psychoterapeuty.

Warsztaty

W pracy warsztatowej łącze wieloletnie doświadczenie pracy jako nauczycielka tańca, z wiedzą i doświadczeniem pracy psychoterapeutycznej.

Bardzo cenię pracę w grupie. Gdy wytworzy się w niej odpowiednia ilość zaufania i otwartości, grupa ma ogromny potencjał, większy niż tylko suma składających się na nią jednostek.

Prowadząc warsztaty dbam, by na każdym z nich uczestnicy mieli wolność w uczestnictwie lub odmowie wzięcia udziału w poszczególnych jego częściach, jestem też otwarta na grupę i często pod jej wpływem dostosowuję ich przebieg do bieżących potrzeb.

Obecnie prowadzę warsztaty:

  • „Trening umiejętności miękkich poprzez ruch” – online, bezpłatny trening prowadzony w ramach międzynarodowego projektu Moving into Soft Skills.

Terminy: 20, 23, 27, 30.11 i 4.12, w godzinach 17:00-20:00

Więcej informacji: https://fb.me/e/cuJFLPSuC

Zapisy: kontakt@fundacjaburdag.com

  • „Warsztaty improwizacji ruchowej” dla osób w każdym wieku, które odbywają się jako część projektu „Wróćmy do siebie”, realizowanego w ramach „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

https://www.facebook.com/ckio.podkowalesna/photos/a.351131261647065/3334533933306768/

Więcej informacji, zapisy: barbara.potkanska@ckiopodkowa.pl

W ofercie także:

  • „Kobiecość, rozwój, seksualność”
  • „Jak na chwilę odczepić się od samego siebie?”
  • „Zmiana. W poszukiwaniu rytuałów przejścia przez znaczące zmiany w naszym życiu”

Terminy zostaną podane wkrótce.

Działalność organizacyjna, prowadzenie zespołów projektowych, mediacje, usprawnianie komunikacji w zespołach, wsparcie firm

Od 2014 współprowadzę organizację pozarządową Fundację Burdąg, która zajmuje się wspieraniem rozwoju sztuki tańca i performansu. Koordynuję projekty artystyczne i edukacyjne, prowadzę zespoły projektowe, opiekuję się Studiem Burdąg na Mazurach.

Oferuję warsztaty i konsultacje dla firm w obszarze komunikacji oraz relacji w zespołach. W zależności od potrzeb prowadzę diagnozę obszarów do pracy, rozmowy indywidualne i całych zespołów, identyfikację trudności komunikacyjnych. Praca ta potrafi wpłynąć na poprawę umiejętności miękkich ale także, co ważniejsze, na poprawę relacji między pracownikami, ich satysfakcji i współpracy, co bezpośrednio daje efekty w produktywności firmy.

Od 2019 roku współtworzę w międzynarodowym zespole projekt MOSS – Moving Into Soft Skills. Zespół specjalistów od edukacji, somatyki i psychoterapii z Finlandii, Austrii, Łotwy i Polskie opracowuje program nauczania umiejętności miękkich za pomocą pracy z ciałem. Efektem będzie udostępniony bezpłatnie online podręcznik dla edukatorów, którzy przy jego pomocy będą mogli rozwijać umiejętności miękkie za pomocą ruchu. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tego projektu!