Doświadczenie i wykształcenie

Doświadczenie

 • Centrum Psychologiczne Homini – psychoterapia indywidualna (2016-2018)
 • Fundacja „Tam i z powrotem” – grupa psychoterapii tańcem i ruchem z osobami z chorobą nowotworową, psychoterapia indywidualna (2016-2017)
 • Poradnia Psychoonkologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – warsztaty terapii tańcem i ruchem dla pacjentów poradni (2016)
 • Dzienny Oddział dla osób z chorobą Parkinsona i chorobami neurodegeneracyjnymi – psychoterapeutka, autorka zajęć, terapia ruchem, arteterapia, psychoterapia indywidualna, grupy wsparcia dla rodzin osób chorych (2013-2014)
 • Dom Opieki dla osób starszych „Betania” (2011-2014) oraz „Opoka dla Seniora” (2015-2016) – grupowa terapia ruchem, wsparcie indywidualne;
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej w pracowni Rehabilitacji Neuropsychologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – praktyki w ramach specjalizacji na studiach: nauka diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z urazami ośrodkowego układu nerwowego (2009)
 • V Oddział Psychiatryczny w Ośrodku Leczenia Specjalistycznego w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – wolontariat: nauka diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi (2009/2010)
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa – wolontariat, prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi rodziców w trakcie rozwodu (2007/2008)
 • współpraca z licznymi organizacjami m.in.
  • Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej Klub Środowiskowy „Club Zioma Janka” (2014-2015);
  • Fundacja Drabina Rozwoju (2010-2011);
  • Instytut IPRO (2010-2012)
 • Instytut Muzyki i Tańca (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – roczny, autorski program edukacyjny zajęć tanecznych dla seniorów (2012)
 • Centrum Kultury i IO w Podkowie Leśnej – prowadzenie międzypokoleniowej grupy Kiosk Ruchu, nauka improwizacji ruchowej, twórczość, rozwój (od 2012)

Począwszy od 2000 roku zdobywałam doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych i ruchowych oraz pracy z grupą. W ciągu tych 20 lat pracowałam z grupami w każdym wieku: od maluszków przedszkolnych, przez dzieci i młodzież, dorosłych, po seniorów i grupy międzypokoleniowe. Współpracowałam z wieloma szkołami tańca ucząc tańca współczesnego, nowoczesnego, jazzu i improwizacji. Praca ta dała mi bezcenne doświadczenia prowadzenia grupy, rozumienia jej dynamiki, podążania i zarządzania. Umiejętności te bardzo pomagają mi obecnie w pracy z firmami oraz grupami terapeutycznymi oraz w prowadzeniu warsztatów rozwojowych.

Wykształcenie, szkolenia, kursy

 • czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne z Psychoterapii tańcem i ruchem, organizowane przez Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, które spełnia najwyższe kryteria Europejskiego Stowarzyszenia DMT (2013-2017)
 • jednolite pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra), ukończona specjalność: Neuropsychologia Kliniczna (2005-2010)
 • dwuletni instruktorski kurs kwalifikacyjny o specjalizacji taniec współczesny, rekomendowany przez Narodowe Centrum Kultury (2008-2010)
 • szkolenie „Procedura Niebieskiej Karty: cele, zadania służb i przebieg procedury” w Stowarzyszeniu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” (2019)
 • szkolenie „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów – edycja XII” – „Bliskie Miejsce” (2018)
 • warsztat „Holokaust i pamięć transgeneracyjna” z dr Joan Chodorow i Ms. Karni Ishai (2017)
 • stypendium Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie w ramach programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” – udział w festiwalu ImpulzTanz w Wiedniu (2011)
 • roczne stypendium Alternatywnej Akademii Tańca (Art Stations Foundation) w Poznaniu (2011)
 • trening interpersonalny (2009)
 • szkolenia, kursy i warsztaty z dziedzin, od 2003 roku i obecnie
  • mindfulness,
  • NLP,
  • bajkoterapia,
  • ruch intuicyjny,
  • pięć rytmów,
  • choreoterapia,
  • improwizacja ruchowa i taneczna,
  • umiejętność pracy w grupą i pracy z procesem grupowym